หน้าหลัก     :   วิสัยทัศน์  :  พื้นที่รับผิดชอบ  :  ผู้บังคับบัญชา  :  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  :  ดาวน์โหลด  :  ติดต่อสอบถาม

 
                                 
                          ดูรายละเอียด
"พิทักษ์ชาติ ศาสนกษัตริย์ เป็นที่รักของประชาชน" 
 
ข้อมูลหน่วยงาน
  ประวัติความเป็นมา
  โครงสร้างสถานีตำรวจ
  บรรยายสรุป
ข้าราชการตำรวจ
  งานอำนวยการ
  งานป้องกันปราบปราม
  งานสอบสวน
  งานสืบสวน
  งานจราจร
ผลการดำเนินการตามนโยบาย
  Stop Walk And Talk
  ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
  ผลการปฏิบัติตามนโยบาย ตร.
 
ดูทั้งหมด
คำสั่งเกี่ยวกับหน่วยงาน
  คำสัี่งแต่งตั้งโยกย้าย
  คำสั่งแต่งตั้งยศ
  คำสั่งมอบหมาย
 
ดูทั้งหมด
 
                                
วันที่ 31 มี.ค.2558 พิธีเปิดที่ทำการหน่วยบริการประชาชนเนินหนึ่ง
 
 
 
 
ตรวจสอบข้อมูล
 
   
   
   
   
     
     
     
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
 
 
     
   
     
  ข่าว/ประชาสัมพันธ์
 
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook...................
 
         
         
 
 
 
Copyright 2015 E-Mail : lablae@royalthaipolice.go.th
Best view in with 1300 pixel or more than. Chrome, Firefox and Safari
308 ถ.ศรีพนมมาศ ต.ศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130 โทร.055-431023,055-450357 แฟกซ์ 055-450356
        
จำนวนผู้เข้าชม
Free Website Counters
Free Website Counters 
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่ 1 ต.ค.2549

29 April, 2015 10:45 AM