ข่าวเด่นประจำวัน/กิจกรรมตำรวจ
 
  หน้าหลัก
 
 
หัวหน้าสถานีตำรวจ
พ.ต.อ.โพธิรัตน์ ยิ้มเพชร
ผกก.สภ.ลับแล
     
 
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  โครงสร้าง
  ผู้บังคับบัญชา
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  กิจกรรมตำรวจ
  แหล่งท่องเที่ยว
  แจ้งเบาะแส
  เรื่องที่น่าสนใจ
  กต.ตร.สถานีตำรวจ
   
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ
   
  เว็บไซต์หน่วยงานตำรวจ
 
   
  เอกสารหน่วยงาน
     
บรรยายสรุป
ตัวชี้วัดหน่วยงาน
คำสั่งมอบหมาย
แผนงาน โครงการ
     
     
  บันทึกการรับแจ้งเหตุ
     
 
ลิงค์ทั่วไป
 
     
 
เอกสาร E-inspector
 
     
   
   
     
   
     
   
     
   
     
   
     
 
(รถหาย โทร. 1192)
 
     
   
     

 
 
 
 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook...................
กิจกรรมในรูปแบบ วิดีโอ  
     
 
เมื่อวันที่ 26 พ.ค.2557 เวลา 15.00 น. พ.ต.อ.โพธิรัตน์ ยิ้มเพชร ผกก.สภ.ลับแล พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมพิธีอัญเชิญบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มาประดิษฐาน ณ ที่ว่าการอำเภอลับแล โดยมีนายอำเภอลับแล เป็นประธานพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ผู้บริหาร และสมาชิก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มพลังมวลชน และทาง สภ.ลับแล ได้จัดชุดกองเกียรติยศถวายความเคารพ
   
   
องค์ความรู้เกี่ยวกับงานตำรวจ/เรื่องทั่วไป
 
บันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างสถานีตำรวจกับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
-เทศบาลศรีพนมมาศ
-เทศบาลหัวดง
-องค์การบริการส่วนท้องถิ่นตำบลแม่พูล
-องค์การบริการส่วนท้องถิ่นตำบลฝายหลวง
-องค์การบริการส่วนท้องถิ่นตำบลนานกกก
-องค์การบริการส่วนท้องถิ่นตำบลชัยจุมพล
 
     
โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ 4 สายงาน/มอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการตำรวจ
   
สายงานอำนวยการ Genersl Staff Section (ดูรายละเอียด)
สายงานป้องกันปราบปราม Prevention and Suttression Section (ดูรายละเอียด)
สายงานสืบสวน Investigation Section (ดูรายละเอียด)
สายงานจราจร Traffic Section (ดูรายละเอียด)
มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีความประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ ดีเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2557
   
   


แผนที่อำเภอลับแล
                                          

 

     
   
 

คำสั่งแต่งตั้งยศข้าราชการตำรวจ

ข้อมูล 8 August, 2014 9:52 AM
    ปี พ.ศ.2556
  คำสั่ง ภ.6 ที่ 149/2556 ลงวันที่ 15 พ.ค.2556 เรื่องแต่งตั้งยศชั้นประทวน (1 พ.ค.2556)
    ปี พ.ศ.2555
  คำสั่ง ภ.6 ที่ 103/2556 ลงวันที่ 29 มี.ค.2556 เรื่องแ่ต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (31 มี.ค.2555)
  คำสั่ง ภ.6 ที่ 299/2555 ลง 14 ส.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอร.(สพ.)) จำนวน 5 ราย (16 ส.ค.2555)
  คำสั่ง ภ.6 ที่ 298/2555 ลง 14 ส.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอร.(อก.)) จำนวน 1 ราย (16 ส.ค.2555)
  คำสั่ง ภ.6 ที่ 297/2555 ลง 14 ส.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอร.(ปป.)) จำนวน 36 ราย (16 ส.ค.2555)
  คำสั่ง ภ.6 ที่ 296/2555 ลง 14 ส.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอร.(อก.)) จำนวน 36 ราย (16 ส.ค.2555)
  คำสั่ง ภ.6 ที่ 295/2555 ลง 14 ส.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอร.(ปป.)) จำนวน 111 ราย (16 ส.ค.2555)
  คำสั่ง ภ.6 ที่ 294/2555 ลง 14 ส.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอน.(กง.)) จำนวน 14 ราย (16 ส.ค.2555)
  คำสั่ง ภ.6 ที่ 293/2555 ลง 14 ส.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอน.(สส.)) จำนวน 137 ราย (16 ส.ค.2555)
  คำสั่ง ภ.6 ที่ 292/2555 ลง 14 ส.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอน.(อก.)) จำนวน 109 ราย (16 ส.ค.2555)
  คำสั่ง ภ.6 ที่ 291/2555 ลง 14 ส.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอน.(ปป.)) จำนวน 127 ราย (16 ส.ค.2555)
  คำสั่ง ภ.6 ที่ 171/2555 ลง 10 พ.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอร.(สพ.)) จำนวน 3 ราย (15 พ.ค.2555)
  คำสั่ง ภ.6 ที่ 170/2555 ลง 10 พ.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอน.(กง.)) จำนวน 8 ราย (15 พ.ค.2555)
  คำสั่ง ภ.6 ที่ 169/2555 ลง 10 พ.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอร.(อก.)) จำนวน 2 ราย (15 พ.ค.2555)
  คำสั่ง ภ.6 ที่ 168/2555 ลง 10 พ.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอร.(ปป.)) จำนวน 33 ราย (15 พ.ค.2555)
  คำสั่ง ภ.6 ที่ 167/2555 ลง 10 พ.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอร.(ปป.)) จำนวน 117 ราย (15 พ.ค.2555)
  คำสั่ง ภ.6 ที่ 166/2555 ลง 10 พ.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอร.(อก.)) จำนวน 31 ราย (15 พ.ค.2555)
  คำสั่ง ภ.6 ที่ 165/2555 ลง 10 พ.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอน.(สส.)) จำนวน 176 ราย (15 พ.ค.2555)
  คำสั่ง ภ.6 ที่ 164/2555 ลง 10 พ.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอน.(ปป.)) จำนวน 101 ราย (15 พ.ค.2555)
  คำสั่ง ภ.6 ที่ 163/2555 ลง 10 พ.ค.2555 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอน.(อก.)) จำนวน 58 ราย (15 พ.ค.2555)
    ปี พ.ศ.2554
  คำสั่งตำรวจภูธรภาค ๖ ที่ ๔๑๒/๒๕๕๔ ลง ๑๙ ธ.ค.๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอร.(อก.)) จำนวน ๗ ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธ.ค.๒๕๕๔ เป็นต้นไป (21 ธ.ค.2554)
  คำสั่งตำรวจภูธรภาค ๖ ที่ ๔๑๐/๒๕๕๔ ลง ๑๙ ธ.ค.๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอน.(อก.)) จำนวน ๒๗ ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธ.ค.๒๕๕๔ เป็นต้นไป (21 ธ.ค.2554)
  คำสั่งตำรวจภูธรภาค ๖ ที่ ๔๐๙/๒๕๕๔ ลง ๑๙ ธ.ค.๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (หลักสูตร กอน.(ปป.)) จำนวน ๑๓๓ ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธ.ค.๒๕๕๔ เป็นต้นไป (21 ธ.ค.2554)
     
   
 
 

คำสั่งเกี่ยวข้องกับตำรวจ

เอกสารสำหรับ Download (คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่น่าสนใจ)
 
1
คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 537/2555
2
คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 538/2555
3
คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 555/2555
4
คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 568/2555
5
6
คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 639/2555
7
คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 641/2555
8
คำสั่ง ตร. ที่ 10/2556 ลง 8 ม.ค. 2556 เรื่อง การติดป้ายชื่อกับเครื่องแบบตำรวจ
9
คำสั่ง ตร. ที่ 560/2555 ลง 5 ต.ค. 2555 เรื่องการใช้หมวกทรงอ่อนสักหลาดสีดำและเข็มขัดด้ายถักสีดำเป็นส่วนของเครื่องแบบเสื้อเชิ้ตคอพับกากี
10
คำสั่ง ตร. ที่ 72/2556 ลง 4 ก.พ. 2556 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่ง ตร.ที่ 555/2555 ลง 1 ต.ค.2555
11
คำสั่ง ตร. ที่ 285/2556 ลง 4 ก.พ. 2556 เรื่องแก้ไขกำหนดลักษณะงานและการมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ จตช.,รอง ผบ.ตร.,หน.นรป.(สบ10),ที่ปรึกษา(สบ10),รอง จตช.(สบ9),ผช.ผบ.ตร.และ รอง หน.นรป.(สบ9) ลง 1 พ.ค.2556
12
คำสั่ง ตร. ที่ 419/2556 เรื่อง การอำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา... (เเก้ไขใหม่)
13
คำสั่ง ตร. ที่ 518/2556 เรื่อง เครื่องเเบบสโมสรเเบบเสื้อนอกเปิดอกสำหรับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรหญิง
14
คำสั่ง ตร. ที่ 555/2556 เรื่อง ให้ปฏิบัติตามนโยบายการบริหารราชการ สำนักงานตำรวจเเห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
15
คำสั่ง ตร. ที่ 589/2556
เรื่อง กำหนดลักษณะงานเเละการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้จเรตำรวจเเห่งชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจเเห่งชาติ หัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ(สบ10) ที่ปรึกษา(สบ10) รองจเรตำรวจเเห่งชาติ(สบ9) ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจเเห่งชาติเเละรองหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ(สบ9) Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
รวมตัวบทกฎหมาย
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๔๙๘
พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์พ.ศ. ๒๕๕๐
พ.ร.บ.การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ. ๒๕๒๖ พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. ๒๕๔๘
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๐๖ พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๒๘
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙
พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.๒๕๕๑
พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุุธของเอกชน พ.ศ.๒๕๕๒
พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๑๘ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐
พ.ร.บ.ห้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.๒๔๘๑ พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ ์พ.ศ. ๒๕๓๐
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗
ระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗
พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๔๙๓ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพระพุทธศักราช ๒๔๕๗
พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดนพ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการพุทธศักราช ๒๔๘๒
พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ส. ๒๔๘๓ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ พระราชบัญญัติเครื่องหมายครุฑพ่าห์ พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัวพุทธศักราช ๒๔๗๘ พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.๒๕๔๗
พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ๒๕๔๐ พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.๒๕๐๗
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. ๒๔๘๖
     
     
 
     
   
     
  เหตุด่วน เหตุร้าย กรุณาแจ้งได้ที่ 191 หรือ 055-431023, 055-450357 หรือที่ E-Mail : lablae@royalthaipolice.go.th  
 
        
 

 

 
8 August, 2014 9:52 AM
Copyright 2013 E-Mail : lablae@royalthaipolice.go.th
Best view in with 1300 pixel or more than. Chrome, Firefox and Safari
 
จำนวนผู้เข้าชม